Język
  • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

Zaprojektowanie i wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV dla KWK „Mysłowice-Wesoła” i KWK „Wieczorek”

Obecnie firma realizuje zadanie pt. „Zaprojektowanie i wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV dla KWK „Mysłowice-Wesoła” i KWK „Wieczorek” – I etap”.
W układzie do kompensacji mocy biernej wykorzystane zostaną istniejące w zakładach górniczych źródła energii biernej tj.:
• generatory synchroniczne,
• silniki synchroniczne oraz
• baterie kondensatorów.
Wdrożony zostanie system ProgressCUK. Zostanie również stworzona nowa infrastruktura komunikacyjna oparta o sieci światłowodowe i radiolinie Wi-Fi.

Praca realizowana pod kierunkiem: mgr inż. Grzegorza Knypsa