Język
 • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

Zaprojektowanie i wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV dla KWK „Mysłowice-Wesoła” i KWK „Wieczorek” – 2015

Firma JJA Progress przeprowadziła pracę polegające na:

Zaprojektowaniu i wykonaniu centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV KWK „Mysłowice- Wesoła” (Ruch „Wesoła”) w oparciu o istniejące źródła mocy biernej: generatory i silniki synchroniczne, baterie kondensatorów i filtry wyższych harmonicznych z wykorzystaniem istniejącego oprogramowania i infrastruktury systemu ProgressSynoptic. W szczególności:

 • Wykonaniu projektu wykonawczego Centralnego układu kompensacji mocy biernej dla KWK „Mysłowice – Wesoła” (Ruch „Wesoła”)
 • Wykonaniu linii światłowodowych, sterowniczych oraz radiolinii na potrzeby centralnego układu kompensacji mocy biernej w KWK „Mysłowice-Wesoła” (Ruch „Wesoła”)
 • Zainstalowaniu nowego oraz naprawa istniejących układów regulatorów mocy biernej RMB-01.
 • Zainstalowaniu nowej wzbudnicy tyrystorowej ProgressPower dla kompensatora synchronicznego M5.
 • Zainstalowaniu nowej wzbudnicy tyrystorowej ProgressPower dla przetwornicy maszyny wyciągowej szybu Piotr Wschód.
 • Instalacji osprzętu informatycznego.
 • Podłączeniu generatorów synchronicznych.
 • Podłączeniu baterii kondensatorów oraz filtrów wyższych harmonicznych.
 • Uruchomieniu oprogramowania ProgressSYNOPTIC z modułem nadążnego układu kompensacji mocy biernej dla KWK „Mysłowice Wesoła” (Ruch „Wesoła”)
 • Rozruchu poszczególnych elementów systemu
 • Wykonaniu pomontażowych badań odbiorczych, dostarczenie protokołów pomiarowych, DTR, deklaracji zgodność, itp.
 • Wykonaniu dokumentacji powykonawczej, szkoleń obsługi

Zaprojektowaniu i wykonaniu centralnego nadążnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV KWK „Wieczorek” w oparciu o istniejące źródła mocy biernej: generatory i silniki synchroniczne oraz baterie kondensatorów. w szczególności:

 • Wykonaniu projektu wykonawczego Centralnego układu kompensacji mocy biernej dla KWK „Wieczorek”
 • Wykonaniu linii światłowodowych na potrzeby centralnego układu kompensacji mocy biernej w KWK „Wieczorek”
 • Zainstalowaniu nowych układów regulatorów mocy biernej RMB-01 dla silników synchronicznych przetwornic maszyn wyciągowych szybu „Roździeński”.
 • Instalacji osprzętu informatycznego.
 • Podłączeniu generatorów synchronicznych.
 • Podłączeniu baterii kondensatorów.
 • Uruchomieniu oprogramowania ProgressCUK nadążnego układu kompensacji mocy biernej dla KWK „Wieczorek”
 • Rozruchu poszczególnych elementów systemu
 • Wykonaniu pomontażowych badań odbiorczych, dostarczeniu protokołów pomiarowych, DTR, deklaracji zgodność, itp.
 • Wykonaniu dokumentacji powykonawczej, szkoleniu obsługi.

Praca zrealizowana pod kierunkiem mgr inż. Grzegorza Knypsa