Język
  • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

Wykonanie układu zasilania nowoprojektowanej hali sprężarek dla KWK „Pniówek” – 2013

Prace obejmowały modernizację i wdrożenie nowych systemów zasilania dla nowej hali sprężarek umożliwiających dostawy sprężonego powietrza dla KWK „Pniówek”.

Zakres prac obejmował:

  • Modernizacje dwóch pól 6kV w rozdzielni RG-2 KWK Pniówek przeznaczonych do zasilania nowej hali sprężarek wraz z dostawą układu rozliczeniowego
  • Ułożenie linii kablowych zasilających 6kV i sterujących
  • Montaż i uruchomienie 19 polowej rozdzielnicy 6kV
  • Montaż i uruchomienie rozdzielnicy 0.4kV typu Sivacon
  • Montaż i rozruch 2szt. transformatorów 1MVA
  • Montaż i uruchomienie 5szt. baterii 6kV do indywidualnej kompensacji silników sprężarek
  • Montaż i uruchomienie siłowni 110Vdc i 230Vac

Praca zrealizowana pod kierunkiem mgr inż. PAWŁA OKRZESIKA