Język
  • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

Wykonanie układu kompensacji mocy biernej dla KGHM Polska Miedź S.A. ZG Rudna – 2013

Prace obejmowały modernizację dotychczasowych rozwiązań oraz wdrożenie nowych systemów oferowanych przez Progress. Najnowsze inwestycje dotyczą modernizacji układów sterowania stacji wentylatorów na szybie V i VIII.

Wykonano:

  • nadążne układy kompensacji mocy biernej dla rozdzielń 6kV: GST3, GST4 i GST7;
  • zabudowano filtr wyższych harmonicznych o mocy 5,5Mvar przy napięciu 6,6kV dla maszyny wyciągowej skipowej na szybie R-II
  • zmodernizowano filtry wyższych harmonicznych o mocz 1,8Mvar maszyn wyciągowych na szybie R-I
  • wdrożono system ProgressCUK umożliwiający monitoring parametrów sieci oraz układów kompensacji mocy biernej u dyspozytora energetycznego.

Zaprojektowane i zainstalowane układy nadążne sterują:

  • bateriami kondensatorów 6kV
  • filtrami wyższych harmonicznych
  • silnikami synchronicznymi.

Praca zrealizowana pod kierunkiem mgr inż. GRZEGORZA KNYPSA