Język
 • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

ProgressFAN

Progress FAN, jako kompleksowy systemem sterowania stacji wentylatorowych łączy nowoczesne rozwiązania sprzętowe z współczesną informatyką.

Podstawowe cechy systemu Progress FAN:

 • Zastosowanie dla dowolnych typów silników napędzających wentylatory niskiego
  i średniego napięcia: synchronicznych, asynchronicznych klatkowych i pierścieniowych.
 • Niezależny układ sterowania i zasilania każdego z wentylatorów według wymagań normy PN-G-05027 „Stacja wentylatorów głównych na powierzchni – zasady projektowania”.
 • Sterowanie i wizualizacja pracy stacji wentylatorów na panelach dotykowych komputerów przemysłowych. Program sterowania jest dowolnie modyfikowany i pisany każdorazowo pod konkretnego użytkownika.
 • Otwartość systemu na rozbudowę o kolejne funkcje i współpracę z dowolnymi programami wizualizacyjnymi lub dyspozytorskimi.
 • Możliwość sterowania awaryjnego.
 • Możliwość sterowania z zewnątrz (np. przez dyspozytora kopalni).
 • Możliwość pracy w automacie.
 • Współpraca każdego układu sterowania wentylatora z aparaturą kontrolno-pomiarową
  w szybie.
 • Poprawa bezpieczeństwa obsługi poprzez zastosowanie łączników remontowych dla napędów pomocniczych i inteligentne działanie programu minimalizujące błędy obsługi.
 • Możliwość ustawiania parametrów pracy stacji, aktywności zabezpieczeń, parametrów rozruchu itd.
 • Kontrola wszystkich napięć zasilających i sterujących.
 • Ciągła kontrola gotowości do załączenia wentylatora podczas postoju.
 • Możliwość przeprowadzania kompletu prób ruchowych stacji bez załączenia silników.

Elementy systemu

Elementami systemu od strony sprzętowej są:

 • Rozdzielnica napędów pomocniczych – stanowi zasilanie wszystkich urządzeń pomocniczych wentylatora na napięciu 500V lub 400V.
 • Skrzynki sterowania lokalnego – służą do bezpośredniego sterowania urządzeń pomocniczych wentylatora. Są umieszczone bezpośrednio przy napędach.
 • Wzbudnica tyrystorowa – zasila obwód wzbudzenia, w przypadku kiedy wentylator jest napędzany silnikiem synchronicznym.
 • Falownik średniego napięcia – zasila stojan silnika, w przypadku kiedy wymagana jest regulacja prędkości obrotowej wentylatora.
 • Szafa sterowania – Jest głównym element systemu. Łączy sprzęt z częścią informatyczną. Odpowiada za sterowanie wentylatorem wraz z wszystkimi urządzeniami pomocniczymi, kontrolę oraz rejestrację parametrów pracy wentylatora. Sprawne i bezpieczne sterowanie stacją wentylatorów jest podstawowym wymogiem stawianym systemowi sterowania. Progress FAN spełnia ten wymóg dzięki:
  • Zgromadzeniu wszystkich danych i parametrów pracy stacji w jednym miejscu
   (na panelu LCD umieszczonym na szafie sterowania i komputerach zewnętrznych podłączonych do systemu).
  • Zautomatyzowaniu większości operacji (sprawdzanie gotowości, rozruch, kontrola pracy, ustawianie klap i kierownicy).
 • Szafa AKP – współpracuje z szafami sterowania wentylatorów przekazując informacje
  o parametrach powietrza. Może pracować indywidualne rejestrując wymagane parametry na komputerze przemysłowym.
 • Elektryczny napęd hamulca wentylatora

Elementami systemu od strony informatycznej są:

 • Program w sterowniku PLC – sterowanie wszystkimi elementami wentylatora.
 • Program wizualizacyjny w komputerze przemysłowym – wizualizacja, interfejs HMI (kontakt człowiek-maszyna), rejestracja pracy wentylatora.
 • Program wizualizacyjny w komputerze szafy AKP – rejestracja parametrów powietrza
  w szybie i kanale dolotowym.
 • Program w centralnym sterowniku PLC – sterowanie automatem stacji wentylatorów, komunikacja na zewnątrz stacji (do kopalni głównej).
 • Programy wizualizacyjne w nastawni i na zewnątrz kopalni (np. u dyspozytora kopalni).
 • Program wymiany danych pomiędzy systemem Progress FAN a innym systemem zewnętrznym typu SCADA.

Zdjęcia do Progress FAN