Język
  • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

Modernizacja zasilania i sterowania przetwornicy maszyny wyciągowej przy szybie Sobieski III w Jawor

Modernizacja zasilania i sterowania przetwornicy maszyny wyciągowej przy szybie Sobieski III w Jaworznie – 2012/2013

Prace obejmowały wykonanie projektu oraz montaż i szkolenie w zakresie obsługi systemu.
Zakres prac obejmował:

  • dostawę szafy rozruchowej silnika synchronicznego 8M wraz ze wzbudnicą tyrystorową ProgressPOWER
  • dostawę rezystora rozruchowego
  • dostawę transformatora przekształtnikowego
  • wykonanie rozruchów dostarczonej aparatury
  • szkolenie obsługi

Praca zrealizowana pod kierunkiem mgr inż. GRZEGORZA KNYPSA