Język
  • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

Modernizacja układów zasilania i sterowania wentylatorów w stacji wentylatorów głównych przy szybie V w KHW S.S. KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Staszic” – 2013

Celem inwestycji było zmodernizowanie obwodów sterowania i zasilania napędów pomocniczych wentylatorów głównego przewietrzenia kopalni typu WPK – 5.0.
Przeprowadzono następujące prace:
– stare szafy sterownicze zamieniono na nowe w systemie ProgressFAN
– zamieniono stare wzbudnice elektromechaniczne silnika synchronicznego na nowoczesną wzbudnicę tyrystorową ProgressPOWER
– pomieszczenie obsługi rozdzielni 6kV sąsiadującej ze stacją wentylatorów wyposażono w komputer z panelem dotykowym pozwalającym na podgląd aktualnych parametrów pracy stacji oraz danych archiwalnych
– silniki synchroniczne włączono do systemu centralnej kompensacji mocy biernej KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Staszic” wykonanego przez JJAProgress

Praca zrealizowana pod kierunkiem mgr inż. ŁUKASZA HABOWSKIEGO