Język
  • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

Modernizacja stacji wentylatorów przy szybie Powietrznym I: zabudowa falowników – KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” 2015

Firma JJA Progress zrealizowała pracę polegające na zaprojektowaniu i zabudowie falowników 6 kV dla silników synchronicznych wraz z układem sterowania i AKP  w budynku stacji wentylatorów. Jest to pierwszy tego typu układ w górnictwie – zastosowanie falowników do silników synchronicznych napędzających wentylatory głównego przewietrzania.

Wykonano:

  • zmodernizowanie systemu ProgressFAN zabudowanego w roku 2009 na wentylatorach WPK-3.3 dla potrzeb zabudowy falowników SN
  • zabudowano nowe wzbudnice tyrystorowe ProgressPOWER z programem umożliwiającym współpracę z falownikami
  • w ramach inwestycji zabudowano również kabinę akustyczną ProgressBOX

Praca realizowana pod kierunkiem mgr inż. Łukasza Habowskiego

Obraz1 Obraz3