Język
  • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

Modernizacja stacji wentylatorów przy szybie III KWK Pniówek – 2012

Firma J.J.A. Progress była generalnym wykonawcą inwestycji. Prace modernizacyjne dotyczyły układów sterowania i zasilania trzech wentylatorów WPK3.3.

Przygotowano i zainstalowano:

  • nowe obwody sterowania i zasilania napędów pomocniczych i silników 6kV trzech wentylatorów głównego przewietrzania
  • nowoczesne wzbudnice tyrystorowe ProgressPOWER
  • nowe szafy sterownicze typu ProgressFAN
  • nową szafę aparatury kontrolno – pomiarowej parametrów szybowych wraz z serwerem służącym do zbierania i rejestracji danych pomiarowych z całej stacji wentylatorów; do obsługi systemu służą dwa 32 calowe panele dotykowe

Praca zrealizowana pod kierunkiem mgr inż. PAWŁA OKRZESIKA