Język
  • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

Modernizacja stacji wentylatorów przy szybie 3 KW S.A. Oddział KWK „Jankowice” – Marzec 2016

 

Firma JJA Progress przeprowadziła pracę polegające na modernizacji obwodów sterowania i zasilania napędów pomocniczych wentylatorów głównego przewietrzania kopalni typu WPK-3.3.
Zrealizowano:
• W miejsce starych szaf sterowniczych zabudowano nowe stanowiące system ProgressFAN, a stare wzbudnice elektromechaniczne silników synchronicznych zastąpiono nowoczesnymi wzbudnicami tyrystorowymi ProgressPOWER.
• Pomieszczenie obsługi stacji wentylatorów wyposażono w komputer z panelem dotykowym pozwalającym na podgląd aktualnych parametrów pracy stacji, oraz podgląd danych archiwalnych.
• Dla zasilenia obwodów nN oraz wzbudzenia zastosowano transformatory trójuzwojeniowe, zapewniając w ten sposób pełną rezerwację napięć pomocniczych dla trzech wentylatorów.
• Dodatkowo zabudowano i rozbudowano instalację aparatury kontrolno-pomiarowej realizującej pomiary parametrów szybowych zarówno w systemie ProgressFan jak i pomiaru metodą techniczną za pomocą ciśnieniomierzy różnicowych.
• Zabudowano nową szafę AKPiA, za pomocą której cały system ProgressFan komunikuje się z każdym wentylatorem.
• W stacji wentylatorów został uruchomiany i przetestowany Automat stacji.

Praca zrealizowana pod kierunkiem mgr inż. Jakuba Kubicy