Język
  • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

Kompleksowa realizacja filtra wyższych harmonicznych SN – Polkowice-Sieroszowice 2014

Firma JJA Progress zrealizowała trój gałęziowy filtr wyższych harmonicznych SN dla 5-tej, 7-mej i 11-tej harmonicznej o mocy 3300kvar, 7200V dla sieci zasilającej maszynę wyciągową 4L-4000/4500 górniczego wyciągu szybowego szybu SW-1 przedział skipowy.
Prace dotyczyły:
• doboru trój gałęziowego filtra wyższych harmonicznych 5-tej, 7-mej i 11-tej harmonicznej o mocy 3300kVar, 7200V.
• projektu technicznego zabudowy trój gałęziowego filtra wyższych harmonicznych
• dostawę i montaż zespołu filtra wyższych harmonicznych
• prace rozruchowe trój gałęziowego filtra wyższych harmonicznych
• końcowe pomiary parametrów sieci zasilającej maszynę wyciągowa po zabudowie trój gałęziowego filtra wyższych harmonicznych

Praca zrealizowana pod kierunkiem mgr inż. Grzegorza Knypsa