Język
  • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

Historia

Firma JJA Progress została utworzona przez dr inż. Andrzeja Wolskiego w 1994 r. w Bielsku-Białej.

Dr Andrzej Wolski zajmował się kompensacją mocy biernej już od 1980 r. – najpierw jako pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, później w czasie pracy za granicą, gdzie współpracował z firmą MARQOTT Power Industries Ltd. Z Południowej Afryki opracowując praktyczne rozwiązania dla przemysłu. Obecnie, w oparciu o analizę sieci zakładowej firma kierowana przez dr Wolskiego projektuje i instaluje centralne układy kompensacji mocy biernej. Za swój autorski system automatycznej kompensacji mocy biernej została nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Katowickich ELTARG 2002.

Firma JJA Progress specjalizuje się także w budowie układów sterowania stacji wentylatorowych dla kopalń głębinowych węgla kamiennego i rudy. Pierwszy w pełni automatyczny układ sterowania został wdrożony i dopuszczony przez UGBK UE do eksploatacji już w 1998 r.

Inną specjalnością firmy jest realizacja monitoringu i modernizacja rozdzielni sieci SN, a także udział w instalacji i łączeniu do sieci generatorów napędzanych silnikami na metan. JJA Progress ściśle współpracuje z Katedrą Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz firmą ENEL z Gliwic, będącą producentem wielu urządzeń opracowanych przez firmę. Jest także członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Gospodarki Energetycznej Polski afiliowanego przy International Association for Energy Economics (IAEE).

Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz gwarancja solidnego wykonawstwa przekłada się, na jakość oferowanych usług w zakresie modernizacji elektroenergetyki i układów sterowania. Stosowane rozwiązania pozwalają na dostosowanie do specyficznych wymagań klienta.