Język
  • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego – Instytut Lotnictwa w Warszawie

Firma J.J.A. Progress, jako podwykonawca Fawent S.A., realizuje zadanie w zakresie zasilania i sterowania w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Napęd 6MW będzie częścią stanowiska testowego turbin gazowych (w tym silników lotniczych), unikalnym w skali Europy.
W ramach projektu są wykonywane:
– kompletny projekt wykonawczy obwodów zasilających średniego i niskiego napięcia oraz obwodów sterowniczych
– dostawy aparatury łączeniowej średniego, niskiego napięcia oraz aparatury sterowniczej
– kompletny montaż na obiekcie
– program sterujący napędem w warstwie standardowej i safety (SIL2)
– wizualizacja pracy napędu
Praca realizowana pod kierunkiem mgr inż. Wojciecha Dudka