Język
  • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

Budowa centralnego układu kompensacji mocy biernej KWK „Pniówek” – 2013

W trakcie wykonywanych prac wykorzystywane są najnowsze systemy proponowane przez firmę Progress.
W układzie kompensacji mocy biernej wykorzystane zostaną istniejące w zakładzie źródła energii biernej:

  • generatory synchroniczne
  • silniki synchroniczne
  • baterie kondensatorów dołowych

Ponadto wdrożony zostanie system ProgressCUK, który będzie współpracował z istniejącym na kopalni systemem dyspozytorskim SAURON (firma RNT Sp. Z O.O.)

Praca zrealizowana pod kierunkiem mgr inż. GRZEGORZA KNYPSA