Język
 • Angielski

JJAProgress Andrzej Wolski Spółka jawna

Zasilanie i sterowanie stacji wentylatorów głównych przy szybie R-V i R VIIInZG Rudna – 2014

W ramach przeprowadzonych prac zmodernizowano obwody zasilania, sterowania, pomiarów szybowych i komunikacji stacji wentylatorów przy szybach R-V i R-VIII w ZG Rudna.

Zakres prac obejmował:

 • zmiany w obwodach sterowniczych istniejącej rozdzielnicy 6kV.
 • zabudowę nowych pól rozdzielczych obejściowych dławików rozruchowych.
 • zabudowę istniejących dławików rozruchowych w nowych obudowach.
 • zabudowę nowych rozdzielnic 0,4kV zasilających napędy pomocnicze wentylatorów.
 • zabudowę nowych wzbudnic tyrystorowych wraz z nowymi transformatorami i nowymi rezystorami w obudowach.
 • zabudowę nowych szaf sterowania wentylatorami i napędami pomocniczymi.
 • zabudowę nowych skrzynek zasilająco-sterujących napędów aparatów kierowniczych,
 • przepustnic obrotowych i klapy dyfuzora
 • zabudowę nowej szafy pomiarów parametrów szybowych, komunikacji i rejestracji.
 • zabudowę nowych napędów przepustnic
 • zabudowę nowych przepływomierzy, czujników ciśnienia oleju, czujników drgań łożysk oraz czujników temperatury łożysk
 • wymianę wszystkich kabli zasilających 6kV i 0,4kV oraz sterujących i sygnałowych
 •  montaż nowych tras kablowych
 •  wymianę istniejących czujników AKP szybowego na nowe
 •  sieć komunikacyjną wraz z niezbędnymi rozwiązaniami informatycznymi do sterowania i wizualizacji stacji wentylatorów lokalnie i zdalnie
 •  instalację kamer
 •  zmiany w istniejącym Centralnym Układzie Kompensacji mocy biernej mające na celu zachowanie jego funkcjonalności
 •  opis oprogramowania do sterowania wentylatorami

Praca zrealizowana pod kierunkiem mgr inż. WOJCIECHA DUDKA